Specialister i opbygning af styretavler til det amerikanske marked

UL-tavler
Læs mere om osKontakt os

Projektering, dimensionering og opbygning af UL-tavler

Hos Holtec.dk har vi siden 2004 haft tilladelse til at UL-liste styretavler, således at disse er projekteret i overensstemmelse med standarden, UL508A – også kaldet ”Industrial Control Panel”.

Vi kan derfor garantere, at vi på vores egne tavleværksteder kan både projektere, dimensionere, dokumentere og mærke UL-styretavler i henhold til denne standard. Fordelen at opbygge styretavler der allerede er mærket i henhold til UL508A, er at de kontrollerende myndigheder har formodningsret i relation til tavler udstyret med dette ”listing mark”. Det betyder med andre ord, at de kontrollerende myndigheder kan forvente, at UL-mærkede tavler allerede er i overensstemmelse med amerikansk lovgivning (specifikt National Electric Code).

I Holtec.dk har vi det fornødne kendskab til amerikanske love og regler på området for styringer, og er derfor en foretrukken samarbejdspartner til opbygning af UL-tavler. Det giver os muligheden for at rådgive jer til de bedste komponenter og løsninger, der tilgodeser jeres produktion uden at gå på kompromis med relevant lovgivning på området.

Kompetent rådgiver til UL-tavler

Et indgående kendskab til standarder og direktiver

Hos Holtec.dk auditeres vi løbende af UL International DEMKO, der gennemfører minimum 4 inspektioner om året. Det er jeres garanti for, at vi er opdateret og fortsat vedligeholder et indgående kendskab til de standarder og direktiver, der vedrører netop disse aspekter af en maskininstallation – navnlig NFPA79 og NFPA70 fra National Electric Code. Det gælder ikke kun i forbindelse med UL-tavler, men også når vi leverer tavler til det canadiske marked, hvor styretavlen skal udstyres med cUL som ”listing mark”. Her tages der naturligvis også højde for specielle krav i Canadian Standards Association. Kontakt os og hør mere om jeres muligheder for at få UL-listet styretavler ved Holtec.

Vi har siden 2004 leveret ca. 850 UL-tavler til det nordamerikanske marked indenfor følgende brancher:

  • Gartnerier
  • Slagterier
  • Slaggesorteringsanlæg
  • Forbrændingskedler
  • Træforarbejdningsmaskiner
  • Tørispelletering
  • Tørisrensning
  • Mineraluldsindustrien
  • Vindmølleindustrien